Posted on Leave a comment

Kahve tadında , Kahve ile ilgili bilgiler

 • Kahve, kökboyasıgiller (Rubiaceae) familyasının Coffea cinsinde yer alan bir ağaç ve bu ağacın meyve çekirdeklerinin kavrulup öğütülmesi ile elde edilen tozun su ya da süt ile karıştırılmasıyla yapılan içeceğidir.
 • Çiçekleri beyaz ve hoş kokulu , kirazı andıran kırmızı meyvesinin içinde iki çekirdek bulunan, dikildikten yaklaşık 3 yıl sonra meyve vermeye başlayan ve 30-40 yıl boyunca aralıksız meyve veren bir ağaç türüdür.
 • Kahve ağacının defne yaprağına benzer derimsi ve kenarları dalgalı kışın dökülmeyen koyu, parlak ve sivri uçlu yaprakları vardır.
 • Nemli ortamı sevdiğinden, kahve ağacının düzenli yağışın olduğu tropikal bölgelerde yetiştirilir.
 • Kahve çiçeği beyaz renktedir ve yasemin gibi kokar.
 • Kahve meyvesi; büyüklüğü, şekli ve rengindeki benzerlikler nedeniyle “kahve kirazı” olarak da adlandırılmaktadır.
 • İçinde ince iki çekirdek bulunur. Her çekirdeğin içinde tohum (kahve tanesi) vardır.
 • Dünya kahve üretiminde ilk sıralarda Brezilya, Kolombia ve Endonezya yer almaktadır.
 • Kahve çekirdekleri, kullanılmak için kavrulmadan önce üzerlerindeki kabuktan ve meyve etinden arındırılırlar.
 • Olgun kahve meyveleri, önce depulper denilen ayırma makinesinden geçirilerek meyve eti parçalarının çekirdeğin geri kalan kısmından ayrılması sağlanır.
 • Meyve etinin ayrılması ile çekirdeklerin üzerinde ince bir tabaka kalır.
 • Bu tabakanın uzaklaştırılmasında pektinaz enzimi veya doğal fermentasyon uygulanır.
 • Ayrıca çeşitli yıkama sistemleri ile de bu tabaka uzaklaştırılabilir.
 • Kahve çekirdekleri, güneşe serilerek ya da kurutma makineleri ile kısmen kurutulurlar.
 • Kurutma ile kahve çekirdeklerinin nem miktarı % 53’den % 12’ye indirilir.
 • Güneşte kurutma yapıldığında çekirdeklerin sık sık çevrilmesi ile homojen olarak kuruması sağlanır.
 • Kurutma sırasında kahvenin renk ve aroması değişir.
 • Kurutma sonrası çekirdek üzerinde geri kalan parşömen tabakasının da soyulmasına hazır hale gelir.
 • Bu işlem kabuklu çekirdeklerin makinede ovalanması ve soyulan parçaların hava akımı ile çekirdeklerden ayrılması suretiyle gerçekleştirilir.
 • Kabuk soyma işleminden sonra çekirdekler renk ve kusurlarına göre tasnif edilir.
 • Ardından potansiyel kaynatma kalitelerinin belirlenmesi için, ayrılan gruplarından alınan az miktardaki örnekler kavrulur, öğütülür ve kaynatılıp elde edilen kahve çözeltisinin duyusal kontrolü yapılır.
 • İmalatçılar kahve çekirdeklerini harmanlarlar.
 • Harmanlamanın ardından kahve çekirdekleri kavrulur.
 • Kahvenin bilinen karakteristik aroması, kavurma sırasında oluşur ve gelişir.
 • Sürekli çalışan kahve kavurma sistemlerinde sıcaklık, nem, kahve çekirdeklerinin sistemde kalma süreleri otomatik olarak kontrol edilir.
 • Kavurma sırasında serbest su ile birlikte çeşitli uçucu bileşenler kahve çekirdeklerinden ayrılmaktadır.
 • Kahve çekirdekleri kavurma sorası soğutulur ve öğütülür.
 • Öğütmede parçacık büyüklüğü ve parçacık boyutları dağılımı pişirilen kahvenin kaynatma süresi, bulanıklığı üzerinde etkili olur.
 • Kahve uzun süre depolanacak ise vakum altında ya da inert gaz altında hava sızdırmaz kutular içinde ambalajlanır.
 • Kahvenin içerdiği kafein maddesi, sinir sistemini uyarıp zihinsel aktiviteyi güçlendirir.
 • Uyuşukluğu giderip enerji verir ve uyanık kalmayı sağlar.
 • Ağrı kesicilerin etkisini % 20 oranında artırıyor
Posted on 1 Comment

Franchising Sisteminin Faydaları

Franchise Sisteminin Faydaları

 • Marka ile birlikte Ulusal veya Uluslararası standarda ve kaliteye sahip olunmaktadır.
 • Tanınmış markaların sağladığı sürekli müşteri ve iş yapma imkanı doğmaktadır.
 • Franchise veren işletme Franchisee’ye eğitim hizmetleri ve uzman personel desteği sağlanmaktadır.
 • Kaliteli personel bulma, işe alma ve yetiştirme konularında franchise veren işletmenin tekniklerinden yararlanılmaktadır.
 • Mali, ticari ve personel konularında sağlanan destekle, teknik işlevlere ağırlık verilip başarı şansı arttırılmaktadır.
 • Franchisor ile ortak hareket edilerek küçük işletmelerin karşılaşacakları risk ve işletmecilik sorunları minimize edilmektedir.
 • Franchise veren işletmenin mali ve hukuk danışmanlarından yararlanılmaktadır.
 • Franchisor’ın sürekli olarak yaptığı araştırma ve geliştirme çabalarından yararlanılmaktadır.
 • İşletmenin kuruluş aşamasında ve kuruluş yerinin seçiminde bilimsel tekniklerin kullanılması mümkün olmaktadır.
 • Kuruluş aşamasında leasing vb. kaynaklardan finansal destek sağlanması mümkün olmaktadır.
 • Reklam ve tanıtma giderlerinden tasarruf sağlanmaktadır.
 • Franchising sistemi, girişimcinin yalnızlığını ortadan kaldırarak, kendi işini kurmanın getirdiği riskleri azaltmaktadır.
 • Franchisor’a yapılan ödemeler, başlangıçta, yeni bir işin ön yatırımından daha fazla olmasına rağmen, denenmemiş bir iş için yapılacak hata bedellerinin toplamından azdır.
 • İşletmeler için standart yönetim, muhasebe, satış ve stoklama fonksiyonları mümkün olmaktadır.